Endoskopik Sinus Cerrahisi

Endoskopik Sinüs Cerrahisi sinüs olarak adlandırılan burun boşluklarının kronik iltihabi durumlarında, et büyümelerinde, travmalara bağlı veya nedensiz olabilen beyin sıvısı kaçaklarında başarı ile uygulanabilen lokal veya genel anestezi ile yapılabilen cerrahi yöntemdir. Sinüslerin karmaşık yapısı, göz-beyin gibi hayati organlara yakın komşuluğu nedeni ile dikkatle ve tecrübe ile yapılması gereken bir operasyondur.

Endoskoplar burun, sinüs ve bunların komşuluklarını ilgilendiren birçok hastalığın tanı ve cerrahi tedavisinde kullanılmaktadır. Bunlar;

  • Kronik Sinüzit (İlaç tedavisine cevap vermeyen)
  • Rekürren (Tekrarlayıcı) Sinüzit
  • Nazal Polip (Et büyümeleri)
  • Burun ve Sinüs Tümörleri
  • Antrokoanal Polip
  • Sinüs Mukoseli
  • Beyin-Omurilik Sıvısı Kaçağı (Serebrospinal Rinore)
  • Hipofiz Bezi Tümörleri
  • Kafa Tabanı Cerrahisi

Endoskopik sinüs cerrahisi sayesinde burun ve yüzde herhangi bir kesi yapmadan, tamamen burun içerisinden ameliyat yapılabilmektedir. Ayrıca klasik yöntemlerle ulaşamadığımız veya iyi göremediğimiz alanlara endoskoplar ile çok daha rahat ulaşılabilmektedir. Sağlıklı dokulara zarar vermeden sadece hastalıklı dokulara yönelik cerrahi müdahale imkanı sağlamaktadır. Endoskopik cerrahi ile hem komplikasyon riski azalmakta, hem de iyileşme süresi kısalmaktadır.

WhatsApp

Müşteri Destek